Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta läheisestään tai perheenjäsenestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta, ikääntymisestään tai muusta erityisestä avuntarpeesta johtuen ei selviydy arjesta omatoimisesti. Hoitoa tarvitseva voi olla minkä ikäinen tahansa. Omaishoitajia ovat esimerkiksi vammaisten lasten vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja  vanhemmistaan tai läheisestään huolehtivat henkilöt.

Omaishoitajaksi tunnistautuminen ei aina ole helppoa. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n julkaisemalta sivustolta löytyy hyödyllisiä linkkejä sekä tietoa omaishoitajaksi tunnistautumiseen. Sivustolle pääset tästä.

Omaishoitajat voivat kuulua kunnallisen omaishoidon tuen piiriin tai tehdä kotona hoitotyötä ilman omaishoidon tukea. Hoito voi olla vähemmän vaativaa, jolloin hoitaja voi käydä kodin ulkopuolella työssä tai se voi edellyttää ympärivuorokautista avun antamista. Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 henkilöä, jotka hoitavat päivittäin omaistaan. Heistä noin 43 000 saa lain mahdollistamaa omaishoidon tukea.  

Omaishoito on koko perheen asia

Nykyään puhutaan omaishoitoperheestä, jolloin ymmärretään omaishoidon liittyvän sekä hoidettavan että häntä hoitavan elämään ja heidän lähiverkostoonsa. Hoitotilanteissa olisi aina huomioitava hoidettavan koko lähiverkosto. Usein perheen lapset saattavat jäädä  vähemmälle huomiolle vaikka perheessä oleva hoitotilanne vaikuttaa kaikkiin perheenjäseniin.

Euroopassa omaisjärjestöihin kuuluvat myös erilaisista riippuvuuksista (esim.peli- ja päihderiippuvuudet)kärsivien perheenjäsenet. Omaisten kysymykset ja haasteet ovat monilta osin yhteisiä riippumatta hoidettavan diagnoosista tai toimintakyvyn vaikeuksista.

Oma jaksaminen ja itsestä huolehtiminen on kaikissa omais- ja läheishoidon tilanteissa tärkeää. Ammattihenkilöstön kyky kohdata omainen ja tukea häntä on aina yhtä keskeistä. Taito ottaa omainen osaksi hoidon kokonaisuutta on mahdollisuus, jota kannattaa kehittää. Ympäröivän yhteisön apu ja vertaistuki ovat tärkeitä voimavaroja.