Hyödyllisiä linkkejä

Seniorineuvonta Nestori, palveluohjaus ja neuvonta
https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Neuvontaa_senioreille/Seniorineuvonta_ja_palveluohjaus

Espoon kriisipäivystys
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Sosiaalityo_ja_toimeentulo/Sosiaali_ja_kriisipaivystys

Espoon kaupunki – Omaishoito
http://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Omaishoito

Kauniaisten kaupunki http://www.kauniainen.fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/vanhuspalvelut/omaishoito

Laki omaishoidon tuesta www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Minäkö omaishoitaja – ensiopas omaishoitoon https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2017/06/Ensiopas_nettiversio.pdf

Omaishoitajat ja läheiset –liitto http://www.omaishoitajat.fi/

Omaisena edelleen ry  www.omaisenaedelleen.fi/

Omaishoidon teesit www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-teesit

Seniori 365 – Hyvinvointia koko vuodeksi www.seniori365.fi/omaishoitajille

Työterveyslaitos – Omaishoito www.ttl.fi/partner/tyojaperhe/omaishoiva/sivut/default.aspx

Väestöliitto – Työ, elämänkaari ja työurat
http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/perheystavallinen-tyopaikka/

Mikkelin ja Pieksämäen omaishoitajayhdistysten hanke työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta

Video työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta (Lamppu-kumppanuushanke)