Oma Tuki -hanke

Omaishoitajien tukeminen osaksi
yritysten ja muiden työyhteisöjen henkilöstöhallintoa
ja yhteiskuntavastuuta

Oma Tuki –hanke oli silloisen RAY:n rahoittama nelivuotinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli kehittää työssäkäyville omaishoitajille tukimalli omaishoidon ja työssäkäynnin yhdistämiseksi. Hanke alkoi keväällä 2013 ja päättyi 2016. Hankkeesta vastasi Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry yhteistyökumppaneinaan Espoon seurakuntayhtymä, Kauniaisten kaupunki sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Tavoitteena oli

 • Luoda uusia toimintamalleja omaishoidon ja työn yhteensovittamiseksi
  sekä kehittää työyhteisökohtaisia tukimuotoja, joista omaishoitaja voi
  valita itselleen parhaiten sopivat muodot.
 • Vahvistaa työssäkäyvien omaishoitajien työssäjaksamista
 • Vahvistaa perheystävällistä ja omaishoitajamyönteistä työyhteisökult-
  tuuria

Tavoitteeseen pääsimme

 • Löytämällä omaishoitotilanteessa olevat ja sitä ennakoivat henkilöt työyhteisöstä
 • Kartoittamalla henkilöstön toiveet ja tarpeet
 • Lisäämällä työssäkäyvien omaishoitajien tietoa, taitoa ja ymmärrystä varhaisen puuttumisen keinoin kuten kouluttamalla, ohjaamalla,
  neuvomalla ja viestimällä sekä vertais- ja virkistystoiminnalla
 • Lisäämällä henkilöstöhallinnon tietoa omaishoitajuudesta työnantajakohtaisten toimintamallien kehittämisen tueksi

Mitä saimme

 • Työssäkäyvien omaishoitajien jaksaminen paranee ja arki helpottui
 • Työyhteisön omaishoitajatietoisuus ja –myönteisyys lisääntyi
 • Oikeudet palveluihin tulivat tutuiksi
 • Hankkeen myötä rakennettu työnantajakohtainen toimintamalli on sovellettavissa myös muihin toimijoihin ja työyhteisöihin jatkossa.
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
Kauppamiehentie 6
02100 Espoo
Kristiina Mustakallio, projektipäällikkö
puhelin 040 531 0990


mehilainen.jpg