Hankkeen asiantuntijat

Tukea ja Taitoa -hanke

Tässä hankkeessa tavoitteena on rakentaa yhdessä omaishoitajien kanssa valmennuskokonaisuus niistä asioista, joihin omaishoitajat eniten tarvitsevat tukea ja taitoja ennen omaisen saattohoitoon siirtymistä. Nyt toukokuussa yhdistyksen jäsenet saavat postissa kyselyn, johon toivomme runsasta osallistumista. Tämän kyselyn vastaukset auttavat tiimiä tuen tarpeiden ymmärtämisessä ja työpajojen sekä valmennuksen kohdentamista niihin. Samassa kyselyssä kartoitamme myös halukkuutta tulla mukaan hankkeeseen syvemmin, omista kokemuksista ja ideoista kertoen. Yhdessä omaishoitajien ja asiantuntijoiden monialaisen osaamisen myötä on hankkeesta mahdollista rakentaa käytännönläheinen, omaishoitajan omaa jaksamista sekä koko perhettä tukeva kokonaisuus.  

Kokeneet saattohoidon asiantuntijat lääkäri Juha Hänninen, sairaanhoitaja Päivi Hänninen sekä hyvinvointivalmentaja Tuula Styrman esittäytyvät oheisilla lyhyillä videoilla. Ensimmäisenä on vuorossa Juha, joka työskenteli ylilääkärinä saattohoitotyössä Terhokodissa neljännesvuosisadan. Sen lisäksi hän toimi Duodecimin Käypä Hoito -hankkeen "Kuolevan potilaan oirehoito" puheenjohtajana, kirjoitti useita kirjoja ja artikkeleita saattohoidosta sekä koulutti terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Juha oli johtajana Yhteishyvä keräyksen saattohoitohankkeessa 2014-17.  

Tässä Juhan video

Päivi Hänninen on työskennellyt 30 vuoden ajan Terhokodissa saattohoitajana, siitä 20 vuotta kotisaattohoidossa. 

Tässä Päivin video

Tuula Styrmanilla on 35 vuoden kokemus valmentajana ja kouluttajana. Hän on kirjoittanut mm. vapaaehtoisille ja omaishoitajille suunnatun Kosketus- ja saattohoito-opaan. Terhokodissa Tuula on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa potilaisen ja läheisten tueksi kunnioittavan kosketuksen hoitotapaa. Tuula on toiminut asiantuntijana ja ohjausryhmien jäsenenä hyvinvoinnin kehitys- ja tutkimushankkeissa jo usean vuoden ajan. 

Tässä Tuulan video